Eveniment ATRIMED
Arad, str. Octavian Goga, nr.22

Protetică implantară - de la teorie la practică


Perioada: 27 Octombrie 2016 - 10 Decembrie 2016

Persoana contact:

Email contact: office@atrimed.ro

Telefon contact: 0740 - 085039

Pret participare: 500 Eu / modul


Alexandru PETRE

Prof. universitar doctor

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Conferenţiar universitar la U.M.F."Carol Davila" Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară, Catedra de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie ( de la 01.10.2003 şi în prezent)

Istoric profesional

01.10.1990 - 22.02.1999 - asistent universitar la Catedra de Protetică Dentară 22.02.1999 - 01.10.2003 - şef de lucrări, Catedra de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie

01.11.1987 - 01.10.1990 - medic stagiar la Dsipensarul Policlinic Judeţean Giurgiu

1992 -1994 medic secundar

1994 -1998 medic specialist stomatologie generală

din 1998- medic primar de stomatologie generală .

din 2009 - rezident chirurgie dento-alveolara

A.   Activităţi de predare

Cursuri pentru studenţii anilor III şi IV, disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie în

intervalul 1996-2002, cuprinzând următoarele teme:

Cursuri săptămânale pentru medicii rezidenţi în anul şcolar 2000-2001

Cursuri intensive de pregătire în vederea examenului de medic specialist, în anii univ.2001-

2002 şi 2002-2003.

În perioada 1995-2002, medici stagiari sau rezidenţi sub îndrumare.

Cursuri de perfecţionare sub egida U.N.A.S. (Uniunea Naţională a Asociaţiilor

Stomatologice) la Bucureşti, Piteşti, Giurgiu, Cumpăna, Slobozia, Baia Mare, Braşov etc

B.   Manuale:

1.Materiale de amprentă utilizate în stomatologie - Autori:Hutu E,Velcescu S, Petre A, editura Cerma

2.Ocluzia dentară - Autori:Ioniţă S., Petre A, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996

3.   Ocluzia dentară- Autori:Ioniţă S., Petre A, Ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,, 1998

4.   Urgenţele în stomatologie şi chirurgie oro-maxilo-facială, Gănuţă N, Bucur Al, Vârlan C, Ioniţă S, Petre A, Editura Naţional, Bucureşti, 1999

5.   Ocluzia dentară -Autori:Ioniţă S., Petre A, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004

C.   Capitole:

1.Investigarea paraclinică a funcţiilor aparatului dento-maxilar în volumul- Aparatul dento- maxilar:Date de Morfologie Funcţională Clinică-Autori: Românu, M, Bratu D, Ţuculescu S, Muntean M, Fabriky M, Colojoară C., Negruţiu N, Bratu E editura Helicon, Timişoara, 1998

D.   Participare - comisii:

Admitere: membru în comisia tehnică - anual, în intervalul 1991-2003

Licenţă: secretar de comisie examen de stat U.M.F. „Carol Davila", în fiecare an în perioada 1992-1998

Membru în comsia de licenţă a U.M.F. „Carol Davila" în fiecare an, în intervalul 1999-2002

Concursuri de promovare, alte concursuri

l.Membru în comisia de examen rezidenţiat, 1994

2.Secretar de comisie examen preparator disciplina de Protetică Dentară, 1995 3.Secretar de comisie examen preparator disciplina de Protetică Dentară, 1996 4.Secretar de comisie examen asistent la disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie, 1998

5. Membru în comisia de examen rezidenţiat, 2000

6. Membru în comisia de examen şef de lucrări disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie 2001

7. Membru în comisia de examen rezidenţiat, 2002

E.   Îndrumare elaborare 15 lucrări de diplomă în intervalul 1992-2003

F.   19 articole publicate in extenso

G.   31 de comunicări cu rezumate publicate

H.   Un poster

I.   Raport la al VI-lea Congres Naţional al U.N.A.S., 9-12 Octombrie 2002 J.Titluri ştiinţifice

Doctor în medicină, specialitatea Stomatologie

Membru U.N.A.S (Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice)

Membru ISCD (Internaţional Society of Computerized Dentistry)

Membru ITI (International Team of Implantology)

Membru FDI (Federaţia Dentară Internaţională)

k.Calităţi manageriale

Membru în Consiliul facultăţii 2000-2004

Prodecan al Facultatii de Medicina Dentara 2004-2008

Consilier în Ministerul Sănătăţii şi Familiei între anii 2001-2003

 

 

Ionut BUSAN

Medic specialist

ionut.busan@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Chirurgie dento-alveolara

Domeniu de activitate: chirurgie orală, implantologie, protetică.

2001 - 2007 Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină dentară, UVVG Arad

2008 - 2011 Medic Rezident Chrirugie Dento-Alveolară

2009 - prezent Colaborator al Centrului de Excelență în Implantologie Dentară Prof. Dr. h.c. VALEA VICTOR - VIVAS DENT Arad în domeniul: chirurgie orală, implantologie, protetică

2008 - 2011 Prep. Univ. UVVG Arad

2011 - 2012 Asist. Univ. UVVG Arad 2011 Medic specialist Chirurgie dento-alveolară

2011 Active Member al Asociației Transfrontaliere de Implantologie şi Medicină Dentară ATRIMED Arad.

2011 “Geometria şlefuirii bonturilor” - dr.Smărăndescu Dragos, Bucuresti

2012 “TGV-tehnica şlefuirii vectoriale” - dr.Smărăndescu Dragoş, Bucuresti

2012 Diplomat în implantologie al ATRIMED

2012 Trainer hands-on al ATRIMED

2013 Evolutia trend-urilor, tehnologiilor și tehnicilor în implantologia și estetică dentară - Dr. Maurice Salama - Dental XP Learning Center

2014 Calea de la terapia implantară estetică optimă la periimplantită: realităţi, mituri şi limitări - Dr. Sascha Jovanovic - gIDE Global Institute for Dental Education

2016 Preservation and Regeneration of the Buccal Plate of Bone with Immediate Socket Placement - Dr. Dennis P. Tarnow - Clinical Professor of Periodontology and Director of Implant Education at Columbia School of Dental Medicine

2016 Prosthodontic Strategies for Preserving Soft Tissue Architecture Around Single Tooth Immediate Implants in the Aesthetic Zone - Dr. Stephen J. Chu - Clinical Associate Professor, Columbia University, Department of Prosthodontics


 

Dan Ilie ARDELEAN

Medic

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Medic dentist la: Clinica de Stomatologie și Implantologie Dentară „VIVAS DENT” Arad
Preparator universitar - Facultatea de Medicină Dentară „Vasile Goldis” Arad

Colegiul de Tehnică Dentară „Vasile Goldiş” Arad - absolvit în 2002
Facultatea de Medicină Dentară „Vasile Goldiş” Arad - absolvit în 2007

2019   Curs Implantologie: Implante Champions, Arad
2010   Simpozionul de Implantologie Dentară - Atrimed Arad
2011   Curs de Educatie Medicală Continuă: Prim Ajutor
2011   Curs Estetică Dentară - Szeged
2011   Tomografia computerizată în stomatologie (CBCT/DVT)
2012   Curs Teoretic şi Practic de Obturaţii Fizionomice din Material Compozit
2012   Curs Faţetări directe în cabinet - Timişoara
2012   Curs Faţetări Ceramice - Timişoara
2012   Geometria şlefuirii bonturilor - Arad
2012   Aspecte Importante ale medicinii dentare - Arad
2012   Curs Postuniversitar de Pregătire de Bază şi Avansată în Implantologia Dentară
2012   Curs teoretic şi practic de inhalosedare cu protoxid de azot
2012   Membru Atrimed şi Diplomat in Implantologie Dentară
2013   Curs Fotografie dentară
2013   Curs avansat de Implantologie - participare la Congresul Implant Connected to Nature
2014   Curs teoretic și demonstrativ de Protetica pe implant
2014   Curs avansat Sinus lifting crestal
2014   Curs intensiv de Implantologie: Short implants
2015   Curs de Aplicare DIGA
2015   Curs integrat de Chirurgie mucogincivala și plastică paradontală
2015   Curs intensiv: “2 days of intensiv training on oral tissue: reconstruction and implant supported restorations“ (Lector: Sacha A.Jovanovich)

Eveniment inchis

© 2017 | Asociatia Transfrontaliera de Implantologie si Medicina Dentara | All Rights Reserved