Eveniment ATRIMED
Arad, Strada Octavian Goga 21, Arad, Romania

Pregătire de bază și avansată în implantologie - curs practic de implantologie


Perioada: 25 Septembrie 2015 - 26 Septembrie 2015

Persoana contact:

Email contact: office@atrimed.ro

Telefon contact: +40 - 740 085 039

Pret participare: 500 Eu / modul


Victor VALEA

Profesor Doctor HC

Chirurgie oro-maxilo-faciala - Implantologie si Protetica


1965 - 1971 - Facultatea de Stomatologie, Universitatea Timisoara
1982  Medic Specialist Chirurgie B.M.F.
1991 - 1992 - Curs postuniverstitar de implantologie - USA (12 luni)
1991  Membru activ în „American Academy of Implant Prosthodontics“
1994  Doctor in stiinte medicale - Implantologie
1998  Membru activ DGZI - Germania
2001  Diplomat  I.C.O.I. - „The international Congress of Oral Implantologists“
2003  Profesor onorific Doctor Honoris Causa - U.A.V. 
2003  Specialist Implantologie Societatea Germana de Implantologie Dentara (DGZI)
2004  Geprüfter Experte in Implantologie DGOI
2004 Manager general Clinica Vivasdent
2008  Presedinte Delegat-DGZI Romania
2009  Lector acreditat CMDR
2010  Medic primar chirurgie oro-maxilo-faciala
2011  Presedinte Atrimed

Alexandru BUCUR

Profesor doctor

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Alexandru Bucur s-a născut în București, a urmat Facultatea de Stomatologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Facultatea de Medicină din cadrul aceleaiși instiutuții universitare. Este medic primar Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Doctor în științe medicale și absolvent al masteratului în Managementul Serviciilor de Sănătate Publică al Universității București.

Activitatea didactică

 • asistent universitar (1993-1999)
 • șef de lucrări (1999-2002)
 • conferențiar universitar (2002-2004)
 • profesor universitar (2004-prezent)

Activitate organizatorică și de conducere

 • Decanul Facultății de Medicină Dentară a U.M.F.„Carol Davila” București
 • Șeful Catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
 • Șeful secției clinice universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
 • Manager interimar al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
 • Membru în Senatul UMF „Carol Davila”
 • Vicepreședinte al Comisiei de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Ministerului Sănătății
 • Vicepreședinte al Colegiului Medicilor Dentiști din România
 • Președintele Comisiei de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Colegiului Medicilor din România

Afilieri la Societăți Științifice

 • International Congress on Oral Cancer
 • International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 • The International Academy of Oral Oncology
 • Societas Latina Capitis et Colli
 • Alpha Omega International Dental Fraternity
 • Asociația Balcanică de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială).

Schimburi de experiență

A participat la numeroase schimburi de experiență și stagii de perfecționare în centre medicale de tradiție din străinătate, printre care: Leuven,Belgia (1995-1996), Milano,Italia(1996,1998), Tel Aviv,Israel(1998), Ierusalim, Israel (1998), New Delhi,India (1999), Hawaii,S.U.A (2000), Porto Mantovano, Italia (2002), Madrid, Spania (2005),Haarlem,Olanda (2008,2009), Davos,Elveția (2008), Bruges, Belgia (2010). Domeniile principale urmate în cursul acestor programe de perfecționare au fost: ecografia glandelor salivare, litotriția și sialendoscopia, traumatologia oro-maxilo-facială, reconstrucția defectelor postexcizionale în tratamentul tumorilor, chirurgia ortognată, etc.

Activitate științifică

Începând cu anii 90, prof.dr. Alexandru Bucur participă la majoritatea evenimentelor majore de specialitate pe plan mondial, prezentând alături de echipa pe care o coordonează, în cadrul Clinicii Universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, lucrări științifice apreciate în mod deosebit de către participanți.

Funcții

 • redactor și coordonator a numeroase manuale, monografii și tratate ca prim-autor sau coautor.
 • autor a unei serii de articole de specialitate, cu valoare științifică deosebită, indexate în bazele de date recunoscute (ISI, PubMEd).
 • subiect a numeroase citări în reviste de specialitate și a inițiat și coordonat elaborarea ghidului de practică pentru specialitatea Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.
 • reprezentantul României la secțiunea de specialitate Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Stomatologie a Uniunii Europene a Medicilor Specialiști (UEMS),
 • examinator al Board-ului European de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială,
 • consilier pentru România al European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
 • redactor șef[1] și fondator[2] al Revistei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologie

Cărți publicate (selectiv)

 • Bucur A, sub redacția: Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, vol.I și II editura Q Med Publishing, ISBN 978-973-88553-7-3, 2009
 • Bucur A, coordonator: Chirurgie oro-maxilo-facială, vol.3, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-1579-6, în: Tratat de Chirurgie sub redacția: Irinel Popescu, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-1604-5, 2007
 • Voroneanu M, Bucur A, Vicol C, Dinescu NN: Actualități privind riscul urgențelor medicale în cabinetul de medicină dentară, Editura PIM, Iași, ISBN 978-973-716-525-1, 2007
 • Bucur A, Cioacă R (coord): Urgențe și afecțiuni medicale în cabinetul stomatologic. Note de curs. Editura Etna, București, ISBN 973-85719-4-4, 2004
 • Gănuță N, Bucur A: Chirurgie Maxilo-Facială – Curs. Editura Medicală Națională, București, ISBN 973-8194-95-4; pag. 11-363; 2003
 • Gănuță N, Bucur A, Gănuță A: Tratat de Implantologie Orală. Editura Național, București, ISBN 973-9308-16-3; 1997
 • Bucur A, Cancerul de limbă – tratament chirurgical și asociat. Editura Național, București, ISBN 973-9308-83-X,1998

Priorități în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale

 • Inserarea primei proteze de condil tip Stryker din Europa de Est pentru refacerea articulației temporo-mandibulare (2005)
 • Tratamentul chirurgical bimaxilar al anomaliilor dento-maxilare severe
 • Reconstrucția defectelor oro-maxilo-faciale complexe cu lambouri liber vascularizate și anastomozate microchirurgical
 • Tratamentul chirurgical al tumorilor glandelor salivare
 • Inhalosedarea în medicina dentară

Distincții

 • Ordinul „Meritul Sanitar în grad de Comandor” acordat prin Decret al Președintelui României (2004)
 • Diploma de excelență a International Congress on Oral Cancer (ICOOC)
 • Diploma de Onoare a International Research Commitee of Oral Implatology (IRCOI)
 • Diploma de excelență a Asociației Jurnaliștilor din Domeniul Medical (2005)
 • Diploma pentru recunoașterea contribuției la dezvoltarea specialității, conferită de Asociația Europeană de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială (2008)

Augustin MIHAI

Prof. universitar doctor

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

FORMARE

 • Studii superioare 1971 absolvent al Facultatii de Stomatologie, I.M.F. Bucureşti
 • Perfecţionare 1995 Doctor în medicina, ordin MS nr. 3644/25.03.1995
 • Competente în Implantologie si Radiologie

ACTIVITATE DIDACTICA                                                                                       .

 • în U.M.F. "Carol Davila"1996 Conferenţiar universitar si sef Catedra Implantologie Orala ; 2001 Profesor universitar ;2002 Conducător de doctorate
 • Activitati de predare atât în U.M.F. "Carol Davila" si în afara universităţii.
 • Cursuri postuniversitare în U.M.F."Carol Davila" peste 161 de cursuri (52 teme)
 • Autor de cursuri si manuale universitare 4./ Lucrări sub forma de CD:36
 • Participari: ca membru si preşedinte al concursurilor de Admitere, Examenelor de Licenţa, Concursuri promovări posturi universtare si în Concursuri de promovare profesionala: examen medic specialist, primariat, concursuri ocupare de posturi.
 • Activitati în cadrul Doctoratului / Conducător de doctorat cu 20 teze în derulare.
 • Membru (din 1996) si preşedinte (din 2000) în comisiile de sutinere a tezelor de doctorat.

ACTIVITATE STIINTIFICA

 • Activitate publicistica: Autor sau coautor la 4 manuale (2 monografii) de specialitate.
 • ARTICOLE publicate in extenso în tara si strainatate 72
 • Editoriale pentru diverse publicaţii, interviuri 7
 • COMUNICĂRI sustinute la congrese în tara si strainatate 91.
 • în domeniul cercetării stiintifice: membru în colectivul de cercetare: 12, coordonator contracte de cercetare: 18, Invenţii, inovaţii: 5 brevete de invenţie, 1 certificat de inovaţie
 • Distinctii obtinute în tara si strainatate: 57,16 medalii, 2 ordine
 • Mentionat în "Who's who ?" ediţiile 2002, 2003, 2004
 • Titluri stiintifice: 3
 • Membru / preşedinte al asociaţiilor profesionale: 14
 • Medic stomatolog 1971-1977; Medic specialist stomatologie generala, ordin MS nr. 11/06.01.1977, 1991 Medic primar-stomatologie generala, ordin MS nr. 800/1991;2002 Medic primar chirurg.e oro- dentara.
 • Activitate administrativ manageriala / Funcţii de conducere: 6
 • Organizator de manifestari stiintifice/Presedinte, vicepreşedinte, secretar al unor con9rese-J

Organizator de publicaţii stiintifice/Membru în comitetul de redacţie (colegiul stuntific) la publicaţiile de specialitate: 8

Eveniment inchis

© 2017 | Asociatia Transfrontaliera de Implantologie si Medicina Dentara | All Rights Reserved