Eveniment ATRIMED
Arad, Strada Octavian Goga 21, Arad, Romania

Curs Teoretic și Practic Protetică Dentară


Perioada: 26 Iunie 2015 - 27 Iunie 2015

Persoana contact:

Email contact: office@atrimed.ro

Telefon contact: +40 - 740 085 039

Pret participare: 200 Euro


Alexandru PETRE

Prof. universitar doctor

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Conferenţiar universitar la U.M.F."Carol Davila" Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară, Catedra de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie ( de la 01.10.2003 şi în prezent)

Istoric profesional

01.10.1990 - 22.02.1999 - asistent universitar la Catedra de Protetică Dentară 22.02.1999 - 01.10.2003 - şef de lucrări, Catedra de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie

01.11.1987 - 01.10.1990 - medic stagiar la Dsipensarul Policlinic Judeţean Giurgiu

1992 -1994 medic secundar

1994 -1998 medic specialist stomatologie generală

din 1998- medic primar de stomatologie generală .

din 2009 - rezident chirurgie dento-alveolara

A.   Activităţi de predare

Cursuri pentru studenţii anilor III şi IV, disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie în

intervalul 1996-2002, cuprinzând următoarele teme:

Cursuri săptămânale pentru medicii rezidenţi în anul şcolar 2000-2001

Cursuri intensive de pregătire în vederea examenului de medic specialist, în anii univ.2001-

2002 şi 2002-2003.

În perioada 1995-2002, medici stagiari sau rezidenţi sub îndrumare.

Cursuri de perfecţionare sub egida U.N.A.S. (Uniunea Naţională a Asociaţiilor

Stomatologice) la Bucureşti, Piteşti, Giurgiu, Cumpăna, Slobozia, Baia Mare, Braşov etc

B.   Manuale:

1.Materiale de amprentă utilizate în stomatologie - Autori:Hutu E,Velcescu S, Petre A, editura Cerma

2.Ocluzia dentară - Autori:Ioniţă S., Petre A, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996

3.   Ocluzia dentară- Autori:Ioniţă S., Petre A, Ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,, 1998

4.   Urgenţele în stomatologie şi chirurgie oro-maxilo-facială, Gănuţă N, Bucur Al, Vârlan C, Ioniţă S, Petre A, Editura Naţional, Bucureşti, 1999

5.   Ocluzia dentară -Autori:Ioniţă S., Petre A, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004

C.   Capitole:

1.Investigarea paraclinică a funcţiilor aparatului dento-maxilar în volumul- Aparatul dento- maxilar:Date de Morfologie Funcţională Clinică-Autori: Românu, M, Bratu D, Ţuculescu S, Muntean M, Fabriky M, Colojoară C., Negruţiu N, Bratu E editura Helicon, Timişoara, 1998

D.   Participare - comisii:

Admitere: membru în comisia tehnică - anual, în intervalul 1991-2003

Licenţă: secretar de comisie examen de stat U.M.F. „Carol Davila", în fiecare an în perioada 1992-1998

Membru în comsia de licenţă a U.M.F. „Carol Davila" în fiecare an, în intervalul 1999-2002

Concursuri de promovare, alte concursuri

l.Membru în comisia de examen rezidenţiat, 1994

2.Secretar de comisie examen preparator disciplina de Protetică Dentară, 1995 3.Secretar de comisie examen preparator disciplina de Protetică Dentară, 1996 4.Secretar de comisie examen asistent la disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie, 1998

5. Membru în comisia de examen rezidenţiat, 2000

6. Membru în comisia de examen şef de lucrări disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie 2001

7. Membru în comisia de examen rezidenţiat, 2002

E.   Îndrumare elaborare 15 lucrări de diplomă în intervalul 1992-2003

F.   19 articole publicate in extenso

G.   31 de comunicări cu rezumate publicate

H.   Un poster

I.   Raport la al VI-lea Congres Naţional al U.N.A.S., 9-12 Octombrie 2002 J.Titluri ştiinţifice

Doctor în medicină, specialitatea Stomatologie

Membru U.N.A.S (Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice)

Membru ISCD (Internaţional Society of Computerized Dentistry)

Membru ITI (International Team of Implantology)

Membru FDI (Federaţia Dentară Internaţională)

k.Calităţi manageriale

Membru în Consiliul facultăţii 2000-2004

Prodecan al Facultatii de Medicina Dentara 2004-2008

Consilier în Ministerul Sănătăţii şi Familiei între anii 2001-2003

 

 

Eveniment inchis

© 2017 | Asociatia Transfrontaliera de Implantologie si Medicina Dentara | All Rights Reserved