Eveniment ATRIMED
Arad, str. Octavian Goga, nr.21

Curs practic implantologie


Perioada: 21 Aprilie 2017 - 22 Aprilie 2017

Persoana contact:

Email contact: office@atrimed.ro

Telefon contact: 0257-258966; 0725-256999

Pret participare: Pachet complet : 2000 Eu (I+II+III+IV)


Alexandru BUCUR

Profesor doctor

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Alexandru Bucur s-a născut în București, a urmat Facultatea de Stomatologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Facultatea de Medicină din cadrul aceleaiși instiutuții universitare. Este medic primar Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Doctor în științe medicale și absolvent al masteratului în Managementul Serviciilor de Sănătate Publică al Universității București.

Activitatea didactică

 • asistent universitar (1993-1999)
 • șef de lucrări (1999-2002)
 • conferențiar universitar (2002-2004)
 • profesor universitar (2004-prezent)

Activitate organizatorică și de conducere

 • Decanul Facultății de Medicină Dentară a U.M.F.„Carol Davila” București
 • Șeful Catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
 • Șeful secției clinice universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
 • Manager interimar al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
 • Membru în Senatul UMF „Carol Davila”
 • Vicepreședinte al Comisiei de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Ministerului Sănătății
 • Vicepreședinte al Colegiului Medicilor Dentiști din România
 • Președintele Comisiei de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Colegiului Medicilor din România

Afilieri la Societăți Științifice

 • International Congress on Oral Cancer
 • International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
 • The International Academy of Oral Oncology
 • Societas Latina Capitis et Colli
 • Alpha Omega International Dental Fraternity
 • Asociația Balcanică de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială).

Schimburi de experiență

A participat la numeroase schimburi de experiență și stagii de perfecționare în centre medicale de tradiție din străinătate, printre care: Leuven,Belgia (1995-1996), Milano,Italia(1996,1998), Tel Aviv,Israel(1998), Ierusalim, Israel (1998), New Delhi,India (1999), Hawaii,S.U.A (2000), Porto Mantovano, Italia (2002), Madrid, Spania (2005),Haarlem,Olanda (2008,2009), Davos,Elveția (2008), Bruges, Belgia (2010). Domeniile principale urmate în cursul acestor programe de perfecționare au fost: ecografia glandelor salivare, litotriția și sialendoscopia, traumatologia oro-maxilo-facială, reconstrucția defectelor postexcizionale în tratamentul tumorilor, chirurgia ortognată, etc.

Activitate științifică

Începând cu anii 90, prof.dr. Alexandru Bucur participă la majoritatea evenimentelor majore de specialitate pe plan mondial, prezentând alături de echipa pe care o coordonează, în cadrul Clinicii Universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, lucrări științifice apreciate în mod deosebit de către participanți.

Funcții

 • redactor și coordonator a numeroase manuale, monografii și tratate ca prim-autor sau coautor.
 • autor a unei serii de articole de specialitate, cu valoare științifică deosebită, indexate în bazele de date recunoscute (ISI, PubMEd).
 • subiect a numeroase citări în reviste de specialitate și a inițiat și coordonat elaborarea ghidului de practică pentru specialitatea Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.
 • reprezentantul României la secțiunea de specialitate Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Stomatologie a Uniunii Europene a Medicilor Specialiști (UEMS),
 • examinator al Board-ului European de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială,
 • consilier pentru România al European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
 • redactor șef[1] și fondator[2] al Revistei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologie

Cărți publicate (selectiv)

 • Bucur A, sub redacția: Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială, vol.I și II editura Q Med Publishing, ISBN 978-973-88553-7-3, 2009
 • Bucur A, coordonator: Chirurgie oro-maxilo-facială, vol.3, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-1579-6, în: Tratat de Chirurgie sub redacția: Irinel Popescu, Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-1604-5, 2007
 • Voroneanu M, Bucur A, Vicol C, Dinescu NN: Actualități privind riscul urgențelor medicale în cabinetul de medicină dentară, Editura PIM, Iași, ISBN 978-973-716-525-1, 2007
 • Bucur A, Cioacă R (coord): Urgențe și afecțiuni medicale în cabinetul stomatologic. Note de curs. Editura Etna, București, ISBN 973-85719-4-4, 2004
 • Gănuță N, Bucur A: Chirurgie Maxilo-Facială – Curs. Editura Medicală Națională, București, ISBN 973-8194-95-4; pag. 11-363; 2003
 • Gănuță N, Bucur A, Gănuță A: Tratat de Implantologie Orală. Editura Național, București, ISBN 973-9308-16-3; 1997
 • Bucur A, Cancerul de limbă – tratament chirurgical și asociat. Editura Național, București, ISBN 973-9308-83-X,1998

Priorități în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale

 • Inserarea primei proteze de condil tip Stryker din Europa de Est pentru refacerea articulației temporo-mandibulare (2005)
 • Tratamentul chirurgical bimaxilar al anomaliilor dento-maxilare severe
 • Reconstrucția defectelor oro-maxilo-faciale complexe cu lambouri liber vascularizate și anastomozate microchirurgical
 • Tratamentul chirurgical al tumorilor glandelor salivare
 • Inhalosedarea în medicina dentară

Distincții

 • Ordinul „Meritul Sanitar în grad de Comandor” acordat prin Decret al Președintelui României (2004)
 • Diploma de excelență a International Congress on Oral Cancer (ICOOC)
 • Diploma de Onoare a International Research Commitee of Oral Implatology (IRCOI)
 • Diploma de excelență a Asociației Jurnaliștilor din Domeniul Medical (2005)
 • Diploma pentru recunoașterea contribuției la dezvoltarea specialității, conferită de Asociația Europeană de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială (2008)

Augustin MIHAI

Prof. universitar doctor

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

FORMARE

 • Studii superioare 1971 absolvent al Facultatii de Stomatologie, I.M.F. Bucureşti
 • Perfecţionare 1995 Doctor în medicina, ordin MS nr. 3644/25.03.1995
 • Competente în Implantologie si Radiologie

ACTIVITATE DIDACTICA                                                                                       .

 • în U.M.F. "Carol Davila"1996 Conferenţiar universitar si sef Catedra Implantologie Orala ; 2001 Profesor universitar ;2002 Conducător de doctorate
 • Activitati de predare atât în U.M.F. "Carol Davila" si în afara universităţii.
 • Cursuri postuniversitare în U.M.F."Carol Davila" peste 161 de cursuri (52 teme)
 • Autor de cursuri si manuale universitare 4./ Lucrări sub forma de CD:36
 • Participari: ca membru si preşedinte al concursurilor de Admitere, Examenelor de Licenţa, Concursuri promovări posturi universtare si în Concursuri de promovare profesionala: examen medic specialist, primariat, concursuri ocupare de posturi.
 • Activitati în cadrul Doctoratului / Conducător de doctorat cu 20 teze în derulare.
 • Membru (din 1996) si preşedinte (din 2000) în comisiile de sutinere a tezelor de doctorat.

ACTIVITATE STIINTIFICA

 • Activitate publicistica: Autor sau coautor la 4 manuale (2 monografii) de specialitate.
 • ARTICOLE publicate in extenso în tara si strainatate 72
 • Editoriale pentru diverse publicaţii, interviuri 7
 • COMUNICĂRI sustinute la congrese în tara si strainatate 91.
 • în domeniul cercetării stiintifice: membru în colectivul de cercetare: 12, coordonator contracte de cercetare: 18, Invenţii, inovaţii: 5 brevete de invenţie, 1 certificat de inovaţie
 • Distinctii obtinute în tara si strainatate: 57,16 medalii, 2 ordine
 • Mentionat în "Who's who ?" ediţiile 2002, 2003, 2004
 • Titluri stiintifice: 3
 • Membru / preşedinte al asociaţiilor profesionale: 14
 • Medic stomatolog 1971-1977; Medic specialist stomatologie generala, ordin MS nr. 11/06.01.1977, 1991 Medic primar-stomatologie generala, ordin MS nr. 800/1991;2002 Medic primar chirurg.e oro- dentara.
 • Activitate administrativ manageriala / Funcţii de conducere: 6
 • Organizator de manifestari stiintifice/Presedinte, vicepreşedinte, secretar al unor con9rese-J

Organizator de publicaţii stiintifice/Membru în comitetul de redacţie (colegiul stuntific) la publicaţiile de specialitate: 8

Alexandru PETRE

Prof. universitar doctor

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Conferenţiar universitar la U.M.F."Carol Davila" Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară, Catedra de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie ( de la 01.10.2003 şi în prezent)

Istoric profesional

01.10.1990 - 22.02.1999 - asistent universitar la Catedra de Protetică Dentară 22.02.1999 - 01.10.2003 - şef de lucrări, Catedra de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie

01.11.1987 - 01.10.1990 - medic stagiar la Dsipensarul Policlinic Judeţean Giurgiu

1992 -1994 medic secundar

1994 -1998 medic specialist stomatologie generală

din 1998- medic primar de stomatologie generală .

din 2009 - rezident chirurgie dento-alveolara

A.   Activităţi de predare

Cursuri pentru studenţii anilor III şi IV, disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie în

intervalul 1996-2002, cuprinzând următoarele teme:

Cursuri săptămânale pentru medicii rezidenţi în anul şcolar 2000-2001

Cursuri intensive de pregătire în vederea examenului de medic specialist, în anii univ.2001-

2002 şi 2002-2003.

În perioada 1995-2002, medici stagiari sau rezidenţi sub îndrumare.

Cursuri de perfecţionare sub egida U.N.A.S. (Uniunea Naţională a Asociaţiilor

Stomatologice) la Bucureşti, Piteşti, Giurgiu, Cumpăna, Slobozia, Baia Mare, Braşov etc

B.   Manuale:

1.Materiale de amprentă utilizate în stomatologie - Autori:Hutu E,Velcescu S, Petre A, editura Cerma

2.Ocluzia dentară - Autori:Ioniţă S., Petre A, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996

3.   Ocluzia dentară- Autori:Ioniţă S., Petre A, Ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,, 1998

4.   Urgenţele în stomatologie şi chirurgie oro-maxilo-facială, Gănuţă N, Bucur Al, Vârlan C, Ioniţă S, Petre A, Editura Naţional, Bucureşti, 1999

5.   Ocluzia dentară -Autori:Ioniţă S., Petre A, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004

C.   Capitole:

1.Investigarea paraclinică a funcţiilor aparatului dento-maxilar în volumul- Aparatul dento- maxilar:Date de Morfologie Funcţională Clinică-Autori: Românu, M, Bratu D, Ţuculescu S, Muntean M, Fabriky M, Colojoară C., Negruţiu N, Bratu E editura Helicon, Timişoara, 1998

D.   Participare - comisii:

Admitere: membru în comisia tehnică - anual, în intervalul 1991-2003

Licenţă: secretar de comisie examen de stat U.M.F. „Carol Davila", în fiecare an în perioada 1992-1998

Membru în comsia de licenţă a U.M.F. „Carol Davila" în fiecare an, în intervalul 1999-2002

Concursuri de promovare, alte concursuri

l.Membru în comisia de examen rezidenţiat, 1994

2.Secretar de comisie examen preparator disciplina de Protetică Dentară, 1995 3.Secretar de comisie examen preparator disciplina de Protetică Dentară, 1996 4.Secretar de comisie examen asistent la disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie, 1998

5. Membru în comisia de examen rezidenţiat, 2000

6. Membru în comisia de examen şef de lucrări disciplina de Protetică Dentară Fixă şi Ocluzologie 2001

7. Membru în comisia de examen rezidenţiat, 2002

E.   Îndrumare elaborare 15 lucrări de diplomă în intervalul 1992-2003

F.   19 articole publicate in extenso

G.   31 de comunicări cu rezumate publicate

H.   Un poster

I.   Raport la al VI-lea Congres Naţional al U.N.A.S., 9-12 Octombrie 2002 J.Titluri ştiinţifice

Doctor în medicină, specialitatea Stomatologie

Membru U.N.A.S (Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice)

Membru ISCD (Internaţional Society of Computerized Dentistry)

Membru ITI (International Team of Implantology)

Membru FDI (Federaţia Dentară Internaţională)

k.Calităţi manageriale

Membru în Consiliul facultăţii 2000-2004

Prodecan al Facultatii de Medicina Dentara 2004-2008

Consilier în Ministerul Sănătăţii şi Familiei între anii 2001-2003

 

 

Ionut BUSAN

Medic specialist

ionut.busan@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Chirurgie dento-alveolara

Domeniu de activitate: chirurgie orală, implantologie, protetică.

2001 - 2007 Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină dentară, UVVG Arad

2008 - 2011 Medic Rezident Chrirugie Dento-Alveolară

2009 - prezent Colaborator al Centrului de Excelență în Implantologie Dentară Prof. Dr. h.c. VALEA VICTOR - VIVAS DENT Arad în domeniul: chirurgie orală, implantologie, protetică

2008 - 2011 Prep. Univ. UVVG Arad

2011 - 2012 Asist. Univ. UVVG Arad 2011 Medic specialist Chirurgie dento-alveolară

2011 Active Member al Asociației Transfrontaliere de Implantologie şi Medicină Dentară ATRIMED Arad.

2011 “Geometria şlefuirii bonturilor” - dr.Smărăndescu Dragos, Bucuresti

2012 “TGV-tehnica şlefuirii vectoriale” - dr.Smărăndescu Dragoş, Bucuresti

2012 Diplomat în implantologie al ATRIMED

2012 Trainer hands-on al ATRIMED

2013 Evolutia trend-urilor, tehnologiilor și tehnicilor în implantologia și estetică dentară - Dr. Maurice Salama - Dental XP Learning Center

2014 Calea de la terapia implantară estetică optimă la periimplantită: realităţi, mituri şi limitări - Dr. Sascha Jovanovic - gIDE Global Institute for Dental Education

2016 Preservation and Regeneration of the Buccal Plate of Bone with Immediate Socket Placement - Dr. Dennis P. Tarnow - Clinical Professor of Periodontology and Director of Implant Education at Columbia School of Dental Medicine

2016 Prosthodontic Strategies for Preserving Soft Tissue Architecture Around Single Tooth Immediate Implants in the Aesthetic Zone - Dr. Stephen J. Chu - Clinical Associate Professor, Columbia University, Department of Prosthodontics


 

Dan Ilie ARDELEAN

Medic

office@atrimed.ro

(+40) 257 270 699

Medic dentist la: Clinica de Stomatologie și Implantologie Dentară „VIVAS DENT” Arad
Preparator universitar - Facultatea de Medicină Dentară „Vasile Goldis” Arad

Colegiul de Tehnică Dentară „Vasile Goldiş” Arad - absolvit în 2002
Facultatea de Medicină Dentară „Vasile Goldiş” Arad - absolvit în 2007

2019   Curs Implantologie: Implante Champions, Arad
2010   Simpozionul de Implantologie Dentară - Atrimed Arad
2011   Curs de Educatie Medicală Continuă: Prim Ajutor
2011   Curs Estetică Dentară - Szeged
2011   Tomografia computerizată în stomatologie (CBCT/DVT)
2012   Curs Teoretic şi Practic de Obturaţii Fizionomice din Material Compozit
2012   Curs Faţetări directe în cabinet - Timişoara
2012   Curs Faţetări Ceramice - Timişoara
2012   Geometria şlefuirii bonturilor - Arad
2012   Aspecte Importante ale medicinii dentare - Arad
2012   Curs Postuniversitar de Pregătire de Bază şi Avansată în Implantologia Dentară
2012   Curs teoretic şi practic de inhalosedare cu protoxid de azot
2012   Membru Atrimed şi Diplomat in Implantologie Dentară
2013   Curs Fotografie dentară
2013   Curs avansat de Implantologie - participare la Congresul Implant Connected to Nature
2014   Curs teoretic și demonstrativ de Protetica pe implant
2014   Curs avansat Sinus lifting crestal
2014   Curs intensiv de Implantologie: Short implants
2015   Curs de Aplicare DIGA
2015   Curs integrat de Chirurgie mucogincivala și plastică paradontală
2015   Curs intensiv: “2 days of intensiv training on oral tissue: reconstruction and implant supported restorations“ (Lector: Sacha A.Jovanovich)

Eveniment inchis

© 2017 | Asociatia Transfrontaliera de Implantologie si Medicina Dentara | All Rights Reserved