Despre Noi


ASOCIAŢIA TRANSFRONTALIERĂ DE IMPLANTOLOGIE ŞI MEDICINĂ DENTARĂ – ATRIMED

 

este o asociație non profit, constituită în data de 17 noiembrie 2010 şi are ca scop principal al activităţii, promovarea implantologiei dentare în practica medicilor dentişti. Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:

- reprezentarea medicilor dentişti care practică implantologia, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional

- dezvoltarea profesională practică a medicilor dentişti prin cursuri teoretice, „hands-on”, precum şi prin sistemul de coaching (pentru începători şi pentru avansaţi)

- organizarea unui forum profesional al implantologilor, care să ofere membrilor posibilitatea de a-şi îmbogăţi şi aprofunda cunoştinţele profesionale şi experienţele practice, de a primi răspunsuri la întrebările şi problemele apărute

- publicarea de lucrări în reviste de specialitate, la congrese naţionale şi internaţionale

- organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniu, cu participarea firmelor de profil pentru prezentarea materialelor şi tehnicilor legate de chirurgie, implantologie

- informarea membrilor activi despre manifestările ştiinţifice, din ţară şi străinătate, facilitând participarea lor

- colaborarea cu organizaţii similare, naţionale şi internaţionale, realizând schimbul de experienţă şi propunând teme comune de cercetare

- obţinerea recunoaşterii internaţionale a calificării în domeniul implantologiei dentare

- informarea membrilor săi asupra manifestărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate, facilitând participarea la aceste manifestări

- reprezentarea şi susţinerea membrilor asociaţiei la nivelul autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti şi societăţilor de asigurări

Incepând cu anul 2012, Comisia EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică şi învățământ a CMDR a acreditat ATRIMED pentru educaţie medicală continuă, cu acordare de puncte EMC.

 

© 2017 | Asociatia Transfrontaliera de Implantologie si Medicina Dentara | All Rights Reserved